Our Mission

Wow Food Belgium VZW – Waste or wasted?

NL – FR – EN

 

NL: Missie wowfood

missie-visie

Wowfood V.Z.W. is een kookploeg die op een creatieve manier voedselverspilling wil verminderen op lokaal niveau. Voedseloverschotten gebruiken past in het bredere kader van het toepassen van positieve, creatieve manieren om onze wereld duurzamer te maken. Een belangrijke taak voor Wowfood V.Z.W. is het informeren van het publiek, hen bewustmaken van het probleem en enkele oplossingen aanreiken. Onze organisatie wil een veilige experimentele omgeving aanbieden waarbinnen mensen zelf kunnen zoeken naar manieren om voedselverspilling te verminderen op een manier dat voor hun zinvol is.

Strategie

1. Informeren
Overal waar we komen geven we een korte uiteenzetting over de problematiek, onze leveranciers en de oorsprong van onze producten/ ingrediënten en de manier waarop we onze gerechten kiezen/ klaarmaken

2. Bewustmaken
Concrete voorbeelden geven om duidelijk te maken dat elk individu ook thuis voedsel kan redden.

3. Aanreiken van alternatieven
Alternatieve manieren van plannen, bewaring en bereiding kan ervoor zorgen dat er minder weggegooid wordt.

4. Voedselverspilling bij de consument verminderen
Mensen worden tools aangereikt waarmee ze zelf thuis aan de slag kunnen gaan om zo minder voedsel te verspillen.

Doelpubliek

1. Geografisch
We zijn voornamelijk actief in Antwerpen (waar we een kooklocatie hebben) en Brussel.

2. Organisaties
Wij koken voornamelijk voor organisaties die inhouse trainingen en seminaries organiseren rond duurzaamheid.

Wij organiseren zelf workshops voor mensen die graag in de keuken creatief aan de slag gaan.

Wow Food Belgium is a cooking collective who focuses on reducing food waste at a local level. We rent our services to organizations who organize informative weekends, multiple day gatherings or in-house trainings.


EN: Our Philosophy:

Mission statement

Using food surplus is part of a larger picture of giving a positive, creative way of making our world more sustainable. Wow Food Belgium believes in an holistic approach to tackle food waste.  Therefore we strive to work together with other organizations and individuals who believe we need to change our habits in order to have a future.

An important part of our mission is to inform people, not only making them aware that there is a problem, but also providing some solutions. Our organization wants to encourage people to reduce food waste in whatever way is meaningful for them.

Our policy:

Wow Food Belgium is aware the impact of CO² has on the global system. Therefore we have a 3 step approach for acquiring the ingredients for our meals.

We have a network of suppliers and locations where we can buy the food that otherwise would go to waste. In case the food surplus cannot cover all our needs for ingredients we look for local alternatives (farmers, local products) first and otherwise buy organic products.


FR: Mission wowfood

mission statement2

Wowfood vzw est un collective de cuisine qui d’ une façon créative essaie de diminuer le gaspillage alimentaire sur le plan local. L’ utilisation de résidus alimentaire rentre dans un cadre plus grand de méthodes positives et créatives pour faire de notre monde un monde plus durable. Une tache importante de WOWfood est la sensibilisation du publique aux problèmes du gaspillage alimentaire et de proposer quelques solutions. Notre organisation veut prévoir un espace sur pour que les gens peuvent trouvent par eu mêmes des méthodes pour combattre le gaspillage.

Stratégie

1. Informer
Partout où nous venons nous donnons une courte explication sur les problème que le gaspillage alimentaire peut engendre, d’ ou nous produit viennes et pourquoi nous utilisons tel produit pour tel plat.

2. Sensibilliser
Nous donnons des exemple concret de tel façon à démontrer que tout le monde peut sauver des aliment de la poubelle.

3. Offrir des alternatives
Pour cela nous essayons de donner au personnes qui nous suivent des méthodes alternatives de planning, d’ achat, de préparation et de préservation qui leurs aiderons à diminuer le gaspillage.

Publique

1. Ou allons nous?
Nous sommes basés à Anvers (ou nous avons une location) et à Brussel.

2. Organisations
Nous cuisinons primordialement pour des organisations qui organisent des trainings pour internes et des séminaires au tours de la durabilité.

Nous organisons aussi des workshops sous notre propre nom.